Ytterst är Stefan Löfven skyldig till våldtäkten mot flickan i Huddinge

21 åringen som på sannolika skäl är misstänkt för våldtäkt mot barn i Huddinge har redan tidigare dömts för grov misshandel:

”En gravid kvinna hade blivit slagen i huvudet med ett metallrör av en för henne okänd man. Kvinnan hade åkt hiss tillsammans med mannen som plötsligt angripit henne med metallröret. Hon fick frakturer i huvudet och ansiktet.”

Han har även dömts för att ha stått utanför en skola och onanerat.

Hade Sverige ett fungerande rättssystem så hade 21 åringen inte varit på fri fot. Stefan Löfven har haft 5 år på sig att skärpa straffen. I Polislagen finns dessutom redan stöd för att hålla honom inlåst:

”Polisens uppgifter

2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,”

Regeringen Löfven har inte säkerställt att Polislagen efterlevs.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att lagar och domar skärps.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att domare som dömer i strid med polislagen avsätts.

Regeringen Löfven är således ytterst ansvarig för de eskalerande våldtäkterna och rånen mot barn i Sverige!

Bara under första kvartalet 2019 har 257 anmälningar för rån mot barn gjorts. Mörkertalet är dessutom stort då många hotas att ej göra anmälningar. Sverige har blivit ett land där barn rånas och våldtas varje dag!

Situationen Stefan Löfven försatt Sverige i är fullkomligt oacceptabel. Han måste entledigas från sitt uppdrag och möjligtvis även landsförvisas som den landsförrädare han är. 

Ett första steg är att Stefan Löfven avsätts genom misstroendevotum.

Vi behöver en regering som säkerställer våra barns trygghet.

Vi behöver en regering som säkerställer att barn kan leka utomhus och gå till skolan själva utan att vara oroliga för rån eller våldtäkt!

Rättvisa och trygghet måste säkerställas!

Ivan Daza, medborgare

 

 

Länkar:

Aftonbladet om våldtäkten:https://www.aftonbladet.se/a/na9onn?fbclid=IwAR3cNu265ahCq4xkZAD_WM-xSGvAdY_nm6EVqKbIa-B8U8MOmVYyOOSjPgU

Polislagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387

Misstroendevotum: https://sv.wikipedia.org/wiki/Misstroendef%C3%B6rklaring

Rånen mot våra barn: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anmalningar-om-ran-mot-barn-okar-kraftigt

https://blattarsomfattar.wordpress.com/2019/04/30/ytterst-ar-stefan-lofven-skyldig-till-valdtakten-mot-flickan-i-huddinge/

Sverige behöver strängare straff. Inlåsta kriminella kan inte göra brott.

Sverige behöver strängare straff som får bort dräggen från samhället på permanent basis. Som det är nu spelar det ingen roll hur många polisen griper om de ändå bara släpps ut igen efter kort tid.

Polislagen är tydlig, brott ska förebyggas. Med stöd av polislagen får man bort återfallsförbrytare permanent, då de i över 99% av fallen återfaller i brott. Således ska de inte släppas ut.

Att regering och polisväsende har så svårt att fatta enkla beslut skadar samhället i hög grad. 50% av flickor och kvinnor känner otrygghet när de vistas utomhus!

I Uppsala känner 80% otrygghet när de vistas utomhus!

Över 200 BARN 10-13 år gamla har RÅNATS i Stockholms närförorter i år!

Överfallsvåldtäkter ökar dramatiskt.

Kriminella ungdomar går ofta 8-10 pers i grupp och rånar alla som kommer i deras väg. De ska låsas in permanent!

Hur svårt ska det vara!?

Vi behöver en regering som fattar rätt beslut i dessa sammanhang – kriminaliteten ökar lavinartat och det behövs stränga omedelbara åtgärder för att vända trenden och göra Sverige tryggt igen.

Varning vänner i Nacka, Huddinge & Lidingö!

Nu får ni ta emot IS terrorister som statsminister Stefan Löfven beskrivit med följande ord:

”– Det här är terrorister som genomfört massavrättningar, korsfäst folk, våldtagit, halshuggit, sålt barn och kvinnor som sexslavar, man slänger människor från tak och har försökt förleda och krossa människor på alla sätt. Det här är ren och rituell ondska och de ska ta ansvar för detta.”

Stefan Löfven, Expressen 6 mars 2019

Men oroa Er inte.

Polisen kallar dem till frivilliga förhör där de förväntas erkänna sina ilgärningar och villigt acceptera eventuella straff.

Även deras barn tränade i IS barnarmé-träningsläger kommer gå i era barns skolor. De har praktiserat att skära halsen av vuxna män.

Enligt avhoppade IS-Emiren Abu Abboud al-Raqqa, Expressen 12 oktober 2017

Men även det behöver ni inte oroa er för, de är redan tränade att smälta in i olika samhällen.

Den främsta fördelen är nog ändå att vi inte längre kommer oja oss när våra barn blir misshandlade och rånade på mobiler och jackor. Det kommer ju ses som en småsak.

Ha en fin dag.

/I

Länkar:

https://www.expressen.se/nyheter/stefan-lofven-de-ska-ta-ansvar-for-detta-/

https://www.expressen.se/nyheter/qs/avhoppade-befalet-is-sparar-sin-barnarme-for-krig-mot-vast/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapos-lista-har-ar-41-kommuner-som-kan-tvingas-hantera-is-atervandare

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7193775

www.blattarsomfattar.se

Kommentar till Löfvens hedrande av offren på Drottninggatan.

Ebbas pappa fick 60 000 i skadestånd och ett brev när Sverige inte levererat grundläggande skydd undan terrorism.

Istället för att skydda oss mot mer terrorism så bjuder du in hemvändande terrorister till 35 kommuner och låter polis kalla dem till frivilliga förhör… där de naturligtvis blånekar till deltagande i våldtäkter, halshuggningar och mordbränder.

Detta trots du lovat de ska dömas och hållas till svars för sina handlingar.. med dina egna ord:

”Det här är terrorister som genomfört massavrättningar, korsfäst folk, våldtagit, halshuggit, sålt barn och kvinnor som sexslavar, man slänger människor från tak och har försökt förleda och krossa människor på alla sätt. Det här är ren och rituell ondska och de ska ta ansvar för detta.” Stefan Löfven i Expressen 6:e mars.

Hade du någon ansvarskänsla så hade du avgått självmant.

Men du kan avsättas genom misstroendevotum och sannolikheten för att det ska lyckas torde nu vara hög.

Var är minneslunden på Drottninggatan?

I New York stod två av världens högsta byggnader. Där det stod har man gjort en minneslund. På Drottninggatan la man blommor och efter det PostIT lappar på Åhlens vägg. Efter det har man inte ens satt upp en minnesplakett. Vare sig Stockholms stad eller näringsidkaren har gjort ett endaste något.

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/National_September_11_Memorial_%26_Museum

Kommuner förbereder mottagande av terrorister! Avsätt Löfven!

35 kommuner förbereder emottagande IS Terrorister! Avsätt Löfven genom misstroendevotum! Han lovade att IS terrorister skulle dömas:

” Det här är terrorister som genomfört massavrättningar, korsfäst folk, våldtagit, halshuggit, sålt barn och kvinnor som sexslavar, man slänger människor från tak och har försökt förleda och krossa människor på alla sätt. Det här är ren och rituell ondska och de ska ta ansvar för detta, säger Stefan Löfven till tidningen.”

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/kommuner-forbereder-for-is-atervandare

Enda skillnaden mellan Ramberg och Löfven, är att Ramberg själv utdelar slagen medans Löfven låter andra göra det.

Nedan några av de brott som regeringen Löfven genom sin politik stödjer:

 Våldet mot våra barn.

De senaste 4 månaderna har 212 polisanmälningar för rån mot barn gjorts i Stockholms närförorter! Det förväntas utföras ca 800 rån till mot barn i Stockholmsområdet innan årets slut. Rånen är ofta grova och inkluderar misshandel och hot mot de 10-13 åriga rånoffren.

Rånarna skyddas av regeringen i och med att inga signalement ges ut. Förövare som grips är oftast nyanlända och utvisas inte. Har de svenskt medborgarskap är straffen låga eller obefintliga. Om du väljer att ingripa löper du stor risk att själv åtalas då situationen sannolikt kräver kraftigt våld. Genomsnittssvensken är dessutom så feg och ryggradslös att ingen i normalfallet ingriper.

Förslag på åtgärd hade varit omedelbar livslång utvisning för nyanlända förövare. Kraftfulla straff mot minderåriga förövare och medborgare inkluderande kraftfulla skadestånd om minst 500 000 kr som rånarnas vårdnadshavare ska betala till rånoffren, detta utöver omedelbar förlorad vårdnad.

Efter straff ska de vid frisläppande bära motsvarande fotboja så deras position för alltid kan bestämmas, vid återfall, livstid, dvs till döden.

Våldet mot våra äldre

355 000 pensionärer lever under fattigdomsgränsen och över 33 000 är hemlösa! Varje enskilt fall är en tragedi och en pågående fysisk och psykisk misshandel.

Människor som arbetat och betalat bland världens högsta skatter hela sina liv – grundlurade, hånade, pinade. Hemlösa och fattiga får sjukdomar som förr bara drabbade sjanhajade sjöfarare. Sveket är oförlåtligt.

Förslag på åtgärd: en omedelbar rejäl höjning av pensionerna, samt garanti om bra mat som kan säkerställas via flera matpass i våra skolors skolbespisningar. Pensionärer som lever kring fattigdomsgränsen skulle i förväg få anmäla att de vill komma och äta så att rätt antal portioner kan dimensioneras.

 • Våldtäkter och sexualbrott mot flickor och kvinnor
 • Över 10% av alla kvinnor utsattes för sexualbrott 2017!
  Över 50% av kvinnorna i Sverige känner sig otrygga när de vistas utomhus!
  I Uppsala är det ända upp till 80% som känner sig otrygga när de vistas utomhus!

  Våldtäktsmän som ljuger om sin ålder döms ofta till 2 månaders fängelse för våldtäkt mot barn. De som utför flera våldtäkter får straffrabatt. Enligt svenska staten är det psykiska lidandet hos en våldtäktsmän som suttit häktad för deltagande i grova gruppvåldtäkter större än hos den pappa som förlorat sin dotter till en terrorist. Våldtäktsmän ersätts med fler hundratusen, pappan som förlorat sin dotter pga statens intag av terrorister ersätts med 60 000 kr.

  Straffen mot överfallsvåldtäkter bör inkludera 5-10 års fysiskt straffarbete, inga straffrabatter, obligatorisk fysisk kastrering och skadestånd om minst 1 miljon till offren. När förövaren inte kan betala offret ska staten bli betalningsskyldig pga underlåtenhet att kunna garantera medborgarnas säkerhet och trygghet.

   

  Mot bakgrund av ovan anser jag att Stefan Löfven bör avsättas med omedelbar verkan. En ersättningsregering som tar ansvar och vidtar kraftfulla åtgärder efterlyses.

  Ivan Daza, medborgare

   

  Referenslänkar:

  Våldet mot våra barn.

   

  Våldet mot våra äldre

   Våldtäkt, misshandel och sexuella trakasserier mot flickor och kvinnor