Åtgärdsplan för att få bukt med kriminaliteten i Sverige.

⁃ Alla som tidigare dömts för våld/sexbrott ska beläggas med fotboja med ljudupptagning på livstid. Samt utegångsförbud efter kl 22. Om de kopplas till ett brott/brottsplats får de livstid förutsatt de inte ingriper och förhindrar brottet.

⁃ Överfallsvåldtäkt/gruppvåldtäkt, följs av obligatorisk kastrering, samt 10 år fysiskt straffarbete. Efter avtjänat straff, utvisning för de som fötts utomlands. Samt evig fotboja.

⁃ Alla IS återvändare, livstid, inga undantag.

⁃ Fängelser ska bli billiga, dels väldigt enkel kost, dels väldigt sparsmakat med aktiviteter. Utom de fysiska, som sannolikt blir med hacka i gruva, samt böcker om moral, etik och värderingar med prov och om man inte får rätt på proven, mer straffarbete. Kompletteras med studier i böcker för att klara utbildning motsvarande grundskola och yrkesutbildning. Ingen släpps ut förrän avlagda prov är godkända och individen har ett jobb.

⁃ Alla typer av rån utförda av ”barn” leder till förlorad vårdnad för vårdnadshavare, samt 100.000-500.000 kr straffavgift som vårdnadshavare blir betalningsskyldig för till offren. Samt 15-24 månaders militärtjänst (utan vapen) och internat för barnen.

⁃ Ingripande mot rån, våldsbrott, sexualbrott leder till medalj och ersättning om minst en månadslön från polisen.

⁃ Offentliggörande av efterlysta och rejäla ersättningar till dem som fångar efterlysta.

⁃ Anhöriga till offer vid terrorbrott får rejäl ersätting från staten om 5-10 miljoner beroende på ålder av de förlorade och om de har barn eller ej. Staten blir betalningsskyldig för underlåtenhet att tillförsäkra allmänheten trygghet och säkerhet enligt polislagen.

⁃ Omfattande patrullerande bevakning dygnet runt av de som gör militärtjänst i alla utsatta områden runt om i landet.

⁃ Hedersbrott leder till omedelbar förlorad vårdnad och utvisning av vårdnadshavare.

… till att börja med. Räcker inte dessa åtgärder för att få bukt med kriminliteten och göra Sverige tryggt och säkert, så tillkommer åtgärder.

/ Ivan Daza, medborgare

Kommentar till Löfvens valfilm

(Kommentaren har fått över 600 gilla och över 150 delningar på sociala medier)

Med högerextremism avser Löfven en röst på KD eller M:

⁃ Kristdemokraternas, Ebba Busch Thor och

⁃ Moderaterna, Ulf Kristersson

Alltså partier som vill sätta ner foten mot hedersvåld, våldtäkter och rån. Sånt som Löfven lovat, men inte hållit.

Löfven har lovat: ”Det ska vara tryggt att leva i Sverige”.

Men under regeringen Löfven eskalerar överfallsvåldtäkterna, rån mot barn och gängkriminaliteten. No go zoonerna blir fler, men det ska hållas hemligt vilka dom är.

Svenska barn, flickor, pojkar, kvinnor, män och äldre pensionärer i rullator rånas, våldtas och misshandlas i högre utsträckning än någonsin.

Den som försvarar sig riskerar stränga straff. Vi ska helst bara tacka och ta emot.

Över 250 barn har rånats hittills i år och mörkertalet är stort, då de 10-åriga offren ofta hotas till tystnad.

Vad gör Löfven åt det?

⁃ Inget. Han har inte ens tagit upp problemet.

Skatterna höjs och tusentals pensionärer som betalat skatt hela sina liv tvingas till ett liv på gatan. Åter hundra tusentals pensionärer som tvingas till ett liv i elände under fattigdomsgränsen.

⁃ Är det socialism?

Svar: Ja, enligt Löfven.

Utöver det ska pensionsåldern höjas, aldrig ska svensken få vila.

Moskéer byggs för fullt och böneutropen skanderar hur islam tagit över stad efter stad…

Hemvändande terrorister som skärt huvet av folk, eldat upp folk, våldtagit – dom försörjs av svenska skattemedel och vandrar fritt på gatorna.

Detta trots att Löfven lovat att ”syrienåtervändarna” ska sitta bakom lås och bom.

Bara veckor senare ges kommunerna direktiv om hur mottagande av hemvändande terrorister ska ske. Helt i strid med alla Löfvenska löften.

Löfven är ansvarig.

Kronan faller och utvandringen från Sverige har aldrig varit större. De som lämnat för ett liv i Portugal bortom den svenska otryggheten ska beläggas med straffskatt. Det är enligt Löfven ”bara rättvist”.

Jägare och sportskyttar som varit laglydiga hela sina liv ska beläggas med diverse försvårande hinder för att kunna fortsätta jaga och skjuta – detta för att Löfven inte fått bukt med gängskjutningarna i Malmö och 61 no-go-zooner.

Det är Löfvensk logik.

Stora delar av befolkningen planerar för landsflykt och aldrig har utflyttningen från Sverige varit så stor som nu.

Det är Löfvens politik som är det främsta skälet.

Ni som avser rösta på Löfven:

⁃ Ta bort skygglapparna!

⁃ Sluta följa bara nyheter i ur de största riksmedierna. De har cencurerat bort det mesta eländet.

⁃ Öppna era ögon och se.

Snälla.

Apropå de eskalerande rånen mot barn och äldre

I Bolivias högland bränner man rånare och våldtäktsmän levande, alternativt hänger dom i telefonstolpar, mest på lördagar. Kanske lite drastiskt, men definitivt avskräckande.

De straffskalor som tillämpas i Sverige är tyvärr helt ineffektiva och har ingen som helst avskräckande effekt.

Bara i år har över 250 rån mot barn anmälts i Stockholmsområdet.

Varje enskilt fall är en tragedi med efterföljande trauman och ofta fysiska skador. Innan årets slut beräknas över 800 fall ha polisanmälts.

Mörkertalet antas dessutom vara stort, då offren ofta fotograferas och hotas så de avstår att göra polisanmälan.

Förövarna är ofta redan kända hos Polis, även lokalt i de områden de härjar. Genom hot och löften om repressalier säkerställs tystnad.

Det är vår regerings uppdrag att se till att polis kan efterleva polislagen om att säkerställa och tillhandahålla allmänheten säkerhet, trygghet och allmän ordning.

Något de misslyckas med totalt – således bör Stefan Löfven avsättas genom misstroendevotum.

En ny regering som säkerställer skarpa straffskalor och utvisningar behövs.

Sverige behöver uppgradera metodiken för brottsbekämpning. Det behöver effektiviseras och möta den råhet och brutalitet som råder – med motsvarande avskräckande straffskalor.

Det finns inte utrymme att ytterligare nonchalera medborgarnas säkerhet och trygghet – drastiska åtgärder måste tillämpas.

Ytterst är Stefan Löfven skyldig till våldtäkten mot flickan i Huddinge

21 åringen som på sannolika skäl är misstänkt för våldtäkt mot barn i Huddinge har redan tidigare dömts för grov misshandel:

”En gravid kvinna hade blivit slagen i huvudet med ett metallrör av en för henne okänd man. Kvinnan hade åkt hiss tillsammans med mannen som plötsligt angripit henne med metallröret. Hon fick frakturer i huvudet och ansiktet.”

Han har även dömts för att ha stått utanför en skola och onanerat.

Hade Sverige ett fungerande rättssystem så hade 21 åringen inte varit på fri fot. Stefan Löfven har haft 5 år på sig att skärpa straffen. I Polislagen finns dessutom redan stöd för att hålla honom inlåst:

”Polisens uppgifter

2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,”

Regeringen Löfven har inte säkerställt att Polislagen efterlevs.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att lagar och domar skärps.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att domare som dömer i strid med polislagen avsätts.

Regeringen Löfven är således ytterst ansvarig för de eskalerande våldtäkterna och rånen mot barn i Sverige!

Bara under första kvartalet 2019 har 257 anmälningar för rån mot barn gjorts. Mörkertalet är dessutom stort då många hotas att ej göra anmälningar. Sverige har blivit ett land där barn rånas och våldtas varje dag!

Situationen Stefan Löfven försatt Sverige i är fullkomligt oacceptabel. Han måste entledigas från sitt uppdrag och möjligtvis även landsförvisas som den landsförrädare han är. 

Ett första steg är att Stefan Löfven avsätts genom misstroendevotum.

Vi behöver en regering som säkerställer våra barns trygghet.

Vi behöver en regering som säkerställer att barn kan leka utomhus och gå till skolan själva utan att vara oroliga för rån eller våldtäkt!

Rättvisa och trygghet måste säkerställas!

Ivan Daza, medborgare

 

 

Länkar:

Aftonbladet om våldtäkten:https://www.aftonbladet.se/a/na9onn?fbclid=IwAR3cNu265ahCq4xkZAD_WM-xSGvAdY_nm6EVqKbIa-B8U8MOmVYyOOSjPgU

Polislagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387

Misstroendevotum: https://sv.wikipedia.org/wiki/Misstroendef%C3%B6rklaring

Rånen mot våra barn: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anmalningar-om-ran-mot-barn-okar-kraftigt

https://blattarsomfattar.wordpress.com/2019/04/30/ytterst-ar-stefan-lofven-skyldig-till-valdtakten-mot-flickan-i-huddinge/

Sverige behöver strängare straff. Inlåsta kriminella kan inte göra brott.

Sverige behöver strängare straff som får bort dräggen från samhället på permanent basis. Som det är nu spelar det ingen roll hur många polisen griper om de ändå bara släpps ut igen efter kort tid.

Polislagen är tydlig, brott ska förebyggas. Med stöd av polislagen får man bort återfallsförbrytare permanent, då de i över 99% av fallen återfaller i brott. Således ska de inte släppas ut.

Att regering och polisväsende har så svårt att fatta enkla beslut skadar samhället i hög grad. 50% av flickor och kvinnor känner otrygghet när de vistas utomhus!

I Uppsala känner 80% otrygghet när de vistas utomhus!

Över 200 BARN 10-13 år gamla har RÅNATS i Stockholms närförorter i år!

Överfallsvåldtäkter ökar dramatiskt.

Kriminella ungdomar går ofta 8-10 pers i grupp och rånar alla som kommer i deras väg. De ska låsas in permanent!

Hur svårt ska det vara!?

Vi behöver en regering som fattar rätt beslut i dessa sammanhang – kriminaliteten ökar lavinartat och det behövs stränga omedelbara åtgärder för att vända trenden och göra Sverige tryggt igen.

Varning vänner i Nacka, Huddinge & Lidingö!

Nu får ni ta emot IS terrorister som statsminister Stefan Löfven beskrivit med följande ord:

”– Det här är terrorister som genomfört massavrättningar, korsfäst folk, våldtagit, halshuggit, sålt barn och kvinnor som sexslavar, man slänger människor från tak och har försökt förleda och krossa människor på alla sätt. Det här är ren och rituell ondska och de ska ta ansvar för detta.”

Stefan Löfven, Expressen 6 mars 2019

Men oroa Er inte.

Polisen kallar dem till frivilliga förhör där de förväntas erkänna sina ilgärningar och villigt acceptera eventuella straff.

Även deras barn tränade i IS barnarmé-träningsläger kommer gå i era barns skolor. De har praktiserat att skära halsen av vuxna män.

Enligt avhoppade IS-Emiren Abu Abboud al-Raqqa, Expressen 12 oktober 2017

Men även det behöver ni inte oroa er för, de är redan tränade att smälta in i olika samhällen.

Den främsta fördelen är nog ändå att vi inte längre kommer oja oss när våra barn blir misshandlade och rånade på mobiler och jackor. Det kommer ju ses som en småsak.

Ha en fin dag.

/I

Länkar:

https://www.expressen.se/nyheter/stefan-lofven-de-ska-ta-ansvar-for-detta-/

https://www.expressen.se/nyheter/qs/avhoppade-befalet-is-sparar-sin-barnarme-for-krig-mot-vast/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sapos-lista-har-ar-41-kommuner-som-kan-tvingas-hantera-is-atervandare

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7193775

www.blattarsomfattar.se

Kommentar till Löfvens hedrande av offren på Drottninggatan.

Ebbas pappa fick 60 000 i skadestånd och ett brev när Sverige inte levererat grundläggande skydd undan terrorism.

Istället för att skydda oss mot mer terrorism så bjuder du in hemvändande terrorister till 35 kommuner och låter polis kalla dem till frivilliga förhör… där de naturligtvis blånekar till deltagande i våldtäkter, halshuggningar och mordbränder.

Detta trots du lovat de ska dömas och hållas till svars för sina handlingar.. med dina egna ord:

”Det här är terrorister som genomfört massavrättningar, korsfäst folk, våldtagit, halshuggit, sålt barn och kvinnor som sexslavar, man slänger människor från tak och har försökt förleda och krossa människor på alla sätt. Det här är ren och rituell ondska och de ska ta ansvar för detta.” Stefan Löfven i Expressen 6:e mars.

Hade du någon ansvarskänsla så hade du avgått självmant.

Men du kan avsättas genom misstroendevotum och sannolikheten för att det ska lyckas torde nu vara hög.