En think tank

Blattar som Fattar är en think tank med reflektioner kring pågående skenande svensk politik och dess potentiella konsekvenser för Sverige.

Som grundare av Blatteförmedlingen har jag genomdrivit ett omfattande förändringsarbete och lett hundratals seminarier och workshoppar för tidigare regering, ett stort antal kommuner och flera av landets största arbetsgivare inklusive Polisen.

Som referens kan nämnas att jag belönats med ”Sticka ut Hakan” priset likväl som erkänts av Kungliga Myntkabinettet som en av 200 entreprenörer som skapat positiv förändring i Sveriges historia de senaste 100 åren.

Har omfattande erfarenhet av entreprenörskap, företagande, förändringsarbete och ledarskap i medgång och motgång.

Syftet med Blattar som Fattar är att belysa och påskynda ett nödvändigt förändringsarbete kring olika typer av kriser och negativ utveckling pågående i Sverige.

/ Ivan Daza, Linkedin