Folkhälsomyndigheten ignorerar smittspridning på bussar och tåg

Med respekt för Folkhälsomyndighetens djupa kompetens noteras begränsning till bordsservering på krogen men ingen åtgärd kring lokaltrafikresenärer som står som packade sillar på bussar och tunnelbanevagnar.
 
Det måste betyda att alla som åker buss är 100% symptomfria enligt Löfvens direktiv, medans Folkhälsomyndigheten utgår från att det slarvas på krogen, därav direktivet.
8254013-650x
– Eller vad säger ni gott folk?
 

Löfvens tal till nationen: må pandemin eskalera!

Det finns ingen annan tolkning att göra, detta då Löfven tydligt förklarade den enda åtgärden: ”allmänna sammankomster med fler än 500 personer har förbjudits”.

Således är samlingar med upp till 499 personer helt ok ”bara alla som bär på symptom håller sig hemma”. Därav den överfulla morgonrusningstrafiken i Stockholm, där hundratusentalet symptomfria medborgare stod som packade sillar på väg till sina arbetsplatser.

Självklart är det enligt Löfvens direktiv bara symptomfria resenärerna som trängs i lokaltrafiken, även de som har familjemedlemmar som bär smittan…

..Nu har jag ju hört om flera fall av individer med nära familjemedlemmar som bär smittan, men där de som ännu vistas bland folk och trofast går till sina jobb – inte riktigt vet ännu om det är Corona de bär på eller en vanlig förkylning..

Nog snackat.

Jag håller mig till min första slutsats i ärendet, en slutsats som drogs INNAN planen med resenärer från Iran och norra Italien ej beordrades hemkarantän. Löfven vill se en coronapandemi i Sverige:

Skälet: för att det tar fokus från barnrån, gängskjutningar, överfallsvåldtäkter, sprängningar, hemlösa pensionärer och brinnande bilar. 

Det ger även Löfven möjlighet att anta rollen som Landsfadern, som leder Sverige genom försenade åtgärder och sorg. Vilket i sin tur leder till en ökad populäritet hos en naiv och lättlurad befolkning. Något som Socialdemokraterna är i skriande behov av efter historiens lägsta väljarstöd. 

Frågor på det?

Bör regeringens medvetna aktivering av coronaepidemin i Sverige klassas som överlagt mord?

Många frågar sig varför inte de smittbärande sportlovshemvändarna från Italien och Iran inte sattes i omedelbar karantän vid ankomst på Arlanda och varför regeringen nu beviljar flighter med fler smittbärare från Iran?

Frågeställningen bör istället vara:  Vilka fördelar Socialdemokraterna ser vid en coronaepidemi i Sverige?

  1. Det tar fokus från den starkt ökade grova kriminaliteten.

I Sverige försätts grova våldsbrottslingar på fri fot. Coronaepidemin har tagit medias fokus ifrån det eskalerade antalet överfallsvåldtäkter, gruppvåldtäkter, rånade och misshandlade barn, sprängningar, skjutningar och brinnande bilar. Något som regeringen varit väl medvetna om.

74666207_10159445908436040_127783158320988160_n

  1. En landskris och en minskad äldrebefolkning

Coronaviruset skapar en omfattande landskris och en minskad äldrebefolkning, vilket i sin tur medför en möjlighet för statsminister Stefan Löfven att anta rollen som landsfadern som samlar folket i sorg och försenade åtgärder, likväl som det skapas en lättnad i statens utgiftskonto inom vård och äldreomsorg.

På så vis kan statsministern och Socialdemokraterna öka väljarstödet.

 

Bevisbörda?

Motivation
Socialdemokraterna har det lägsta väljarstödet på 40 år och enligt förtroendemätningar har statsminister Stefan Löfven det lägsta förtroendet någon statsminister någonsin drabbats av.

Således är motivationen stark till att vilja flytta fokus från regeringens extrema oförmåga att hantera den eskalerande grova kriminaliteten och övriga landsomfattande katastrofer.

Aktiv smittspridning
Sportlovshemvändare från Italien och Iran uppmanades att gå till skola och jobb istället för att sitta i karantän i sina hem i två veckor. Hade karantänen säkerställts hade Coronaspridningen kunnat undvikas helt. Regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv kan således inte tolkas som annat än en avsiktlig spridning av Coronaviruset.

 

Brottets karaktär

Brottet torde klassas som överlagt mord, alternativt terrorbrott och regeringen bör stå till svars för varje dödsfall likväl som Coronavirusets spridning i Sverige.

 

 

Erdogans plan to take over Europé.

A greek politician wrote me: We have already seen what the first wave of 1,5 million male refugees in 2015 has brought: a heavy increase of robbery, assault and rape throughout Europé.

A trojan horse of great measure. All of these young men, given the right by their religion to rape and assault anyone who is not a muslim.

But also a close study of our legal systems and ability to sustain order has been performed. And the result clearly shows it is close to zero.

The second wave of refugees now launched by Erdogans ”Open the Gates” plan, is a much larger one. A trojan of great magnitude. An army of 3,5 million men programmed and promised to be able to take whatever comes in their way.

Perhaps are we not so naive this time, even though a large part of our socialist leaders and populations still believe in the ridiculous lie of these men being refugees armed with tear gas and stun grenades.

They are nothing but a hungry and starved army well prepared and programmed for a hostile take over in the relaunch of the Ottoman Empire.

In the study of war one must say this plan to take advantage of our stupidity and lame socialist leadership is a great plan. History of war will label Erdogan on the same level as Hitler, but as a smarter leader when it comes to the preparation of war and the effective destabilization of our nations. It crave both patience and endurance, but soon his time will come.

If no one is there to stop him.

Med överhängande risk för Coronaepidemi frågar sig folket varför gränserna inte stängs.

Frågan vi istället bör ställa oss är; vilka vinster ser Socialdemokraterna vid en Coronaepidemi i Sverige?

Mitt antagande är att det ur ett socialdemokratiskt perspektiv skulle vara bra med ett litet Coronautbrott i Sverige, av tre skäl:

1. En minskad äldrebefolkning

Coronaviruset skulle minska äldrebefolkningen, vilket i sin tur medför en lättnad för statens utgiftskonto inom vård och äldreomsorg.

2. Det skulle ta fokus från den starkt ökade grova kriminaliteten.

Socialdemokraterna dränker Sverige med grova våldsbrottslingar genom att löpande försätta dem på fri fot. De som knivhugger, misshandlar, rånar, förnedrar och våldtar våra barn och medmänniskor går fria.- Ett Coronavirus skulle ta fokus från det.

3. Landsfadern Löfven

Löfven skulle få möjlighet att verka som en landsfader som samlar folket i sorg och diverse åtgärder (oavsett hur försenade och menlösa).

 

Det verkar som DN´s Wolodarski välkomnar Coronaviruset till Sverige

Det har nyligen framkommit att DN´s Wolodarski har koll på läget när de skickat 60 DN prenumeranter rakt in i Coronavirusets centrum i Italien. När de återvänder hem ökar sannolikheten för att Coronaviruset sprider sig i Sverige.’

Den omedelbara följdfrågan vi bör ställa oss är:

Hur ser Socialdemokraterna på en potentiell Coronaepidemi i Sverige?

Mitt antagande är att det ur ett socialdemokratiskt perspektiv skulle vara bra med ett litet Coronautbrott i Sverige, av tre skäl:

  1. Landsfadern Löfven
    Löfven skulle få möjlighet att verka som en landsfader som samlar folket i sorg och diverse åtgärder (oavsett hur försenade och menlösa).
  2. Det skulle ta fokus från den starkt ökade grova kriminaliteten.  Socialdemokraterna dränker Sverige med grova våldsbrottslingar genom att löpande försätta dem på fri fot. De som knivhugger, misshandlar, rånar, förnedrar och våldtar våra barn och medmänniskor går fria.- Ett Coronavirus skulle ta fokus från det.
  3. En minskad äldrebefolkning
    Coronaviruset skulle minska äldrebefolkningen, vilket i sin tur medför en lättnad för statens utgiftskonto inom vård och äldreomsorg.

Alice prickar rätt, som vanligt.

Det är naturligtvis den svenska skenheligheten som gått överstyr

Om 8-10 blonda rasse-svennar rånat, misshandlat och pissat på en 8-årig blatteunge hade precis hela Sverige vrålat ut sin avsky i ursinne, inte minst vänstern och sossarna.

Men att rösta på SD eller Moderaterna är fortfarande mycket värre än en stackars 16-årig blatteunge som rånar och misshandlar en 8-årig blond Erik.

Att blatte-muhammed sen toppar rånet med att pissa i 8-åringens mun tycker Aftonbladets Oisin Cantwell inte är något att ojja sig över.

Att över 800 barn rånats och i många fall misshandlats bara i Stockholm under 2019 ska hamna under mappen: ”gilla läget”, enligt honom.

Att stora delar av de rånade barnen inte vågar gå till skolan, har mardrömmar och lever i konstant rädsla skiter han i lika mycket som Sveriges statsminister.

Statsminister Stefan Löfven har inte ens förstått vad någon pratar om och dravlar istället om skattesänkningar som gjordes för massa år sen trots att han lägger nästan 10% av statsbudgeten på en eskalerande misslyckad migration och asylinvandring – detta trots att skolan går på knä, vården är starkt överbelastad, polisen underbemannad och tusentals pensionärer som arbetat och betalat skatt hela sina liv tvingas bo på gatan.

Massflykten från Sverige har redan börjat, till och med bland invandrade familjer, vi som en gång så stolta o glada kom med våra föräldrar till Sverige… planerar flykten härifrån.

Men vi är diskreta, försvenskade som vi är och skyller på varmare väder i sydliga breddgrader och billigare levnad trots att kronans värde gått i kras.

Tack för kaffet!
Siste man ut släcker lampan.

Hepåre 🙂