Coronabluffen som tillintetgjorde Sveriges ekonomi

Strax innan jul påstods det vara ca 7000 döda, nu påstås det ligga kring 12000?

Hade det varit sant så skulle alltså 5000 ha dött på knappt två månader. Alltså en mycket kraftfull ökning per månad. Med samma takt skulle det alltså ha avlidit ca 30.000 personer under 2020.

Uppenbart är det väldigt mycket lögn i rapporteringen.

I dödsstatistiken inkluderas de som har dött av trafikolycka och andra orsaker.

Så som en familjemedlem till en vän drabbats. En person i familjen dog i en trafikolycka, men i dödsattesten står det dödsorsak: Covid 19.

Andra som varit i slutskedet i cancer och avlidit har också tillskrivits dödsorsak Covid 19.

Det är på så vis som dödsantalet trimmas, uppåt.

Det är väl ingen som tror att Stefan, Morgan och Dan hade flängt på stan och rest utomlands om det var en verklig pandemi?

Här är hålls pressträff utan Corona-avstånd och utan skyddsmask.

Samt är det väldigt misstänksamt allt det här dravlet om 3:e vågen.

För tre veckor sen talade man om en potentiell tredje våg. Knappt en vecka senare så visades statistik på nyheterna att 20% av alla med Corona drabbats av denna påstådda 3:e våg.

Det är naturligtivs också en fabricerad lögn. Även om det fanns en tredje våg så skulle den inte hinna smitta 20% på en vecka. Det är knappt att man hinner insjukna på en vecka.

Jag har haft Corona, precis som ca 70% av alla jag känner. Ingen har dött.

Någon enstaka har haft en jobbig period. Till och med väldigt jobbig. Men nu är de tillbaks, back in business.

För den absoluta merparten var det relativt lindrigt. Som vilken influensa som helst. Alltså inget man stänger ner ett samhälle för.

Utöver det ska nämnas att de som påstås ha dött av Corona är över 70 år gamla. Det är alltså som vanligt, för att tala i klartext.

Faktum är att snittåldern för döda i Covid är EXAKT samma ålder som medellivslängden i Sverige. Alltså – ingen skillnad.

Hade du inte dött av Covid så är sannolikheten hög att du hade dött av andra orsaker. Eller var det tvärtom? Jag skulle vilja påstå att det är tvärtom, detta då många olika källor rapporterat fall med individer som avlidit men som tillskrivits Covid som dödsorsak, trots att Covid 19 EJ var dödsorsaken.

Precis som han som dog av en bilolycka, men som tillskrevs dödsorsak Covid 19.

När man blir kring 84 är sannolikheten att dö relativt hög oavsett Covid eller ej. Och det är uppenbart att ett stort antal döda tillskrivs dödsorsak Covid, även när det är andra orsaker.

De som är under 50 löper i princip ingen risk att dö av Covid 19 och knappt de som är under 60 heller.

Det har påståtts vara ca 80 personer som varit under 50 är gamla och ska ha avlidit av Covid 19. Även om det stämmer så är det inget man stänger ner ett helt samhälle för.

Precis lika lite som vi förbjudit exempelvis bil och cykeltrafik, där det ju dör ca 300 personer varje år.

För att inte tala om det uteblivna förbudet mot tobak. Ca 4000 personer dör i lungcancer VARJE år och det är inte förbjudet att vare sig sälja eller röka tobak. Hade vi behandlat det lika som Covid så skulle det sannolikt ge fängelse att sälja tobak.

Mot bakgrund av ovan resonemang är det helt befängt att totalförgöra hela Sveriges ekonomi för att skydda de som är 70+.

Vad denna idiotiska manöver gör är att dränera statskassan och säkerställa att det inte kommer finnas några pensionspengar kvar när vi som inte nått åldern 70+ slutligen når åldern 70+ (om vi nånsin gör det).

Tusentals företag går omkull, tusentals butiker stänger, tusentals annars livsstarka individer tvingas ut i arbetslöshet och tvingas in i beroende av statskassan.

Att stänga ner krogliv, nöjesliv, resor, sport, handel, arbetsplatser och samhället i stort för att skydda de som är 70+ är obeskrivligt befängt.

Egentligen bör regeringens agerande klassas som landsförräderi.

Men även vi, hela befolkningen är medskyldig, i och med vår acceptans av detta omfattande lurendrejeri. Hela samhället verkar ha drabbats av collateral idioti. Vi är idioter helt enkelt, mig inkluderat.

De enda folk i Europa som inte agerar som fullblodsidioter finns i Spanien och Nederländerna där vissa grupper rest sig i vilda protester mot de befängda restriktionerna.

Det bästa vore att byta ut hela ledningsgruppen i Sverige, dvs regeringen, och öppna samhället till 100%.

Samt erbjuda skydd till enkom de som är 70+, och se till att de får samma typ av skyddsutrustning som personal inom vården.

God förmiddag.

PS. Ni som inte vet att jag har rätt nu, kommer veta det i framtiden.

Rättsväsendets ansvar vid våldtäkt utförd av tidigare dömd pedofil.

Bland rubrikerna kring Federleys umgängeskretsar framgår att merparten av pedofilerna dömts flera gånger om och dessutom fått mängdrabatt på sina domar.

Enligt min uppfattning är rättsväsendet och således den svenska staten medskyldig till pedofili och våldtäkt när det sker efter att en pedofil och/eller våldtäktsman dömts och sedan släppts ut.

Uppenbart har rättsväsendet inte åtgärdat problemet och har i grunden orsakat nästkommande våldtäkter då pedofilerna och våldtäktsmännen uppenbart aldrig skulle ha släppts ut.

Utöver de mycket hårda straff och skadestånd som bör utkrävas dömda pedofiler och våldtäktsmän, bör staten dubbla skadeståndbeloppen.

Samt bör de domare, som varit involverade i att döma pedofilerna som senare begått nya våldtäkter, avsättas.

Lungcancer skördar nästan lika många liv som Covid 19, varje år.

Enligt Folkhälsomyndigheten dör ca 4000 i lungcancer varje år. I 90% av fallen anses rökning vara huvudorsak till detta.

Ändå är rökning inte förbjudet? Ändå är det inte förbjudet att sälja cigaretter? Inte förbjudet att köpa..

På Folkhäslomyndighetens sida står att läsa: ”I Sverige har det under lång tid bedrivits ett aktivt arbete mot tobaksrökning genom bland annat information, utbildning, opinionsbildning, målgruppsanpassad tobaksavvänjning, rökfria miljöer, skyddande och begränsande lagstiftning och en aktiv prispolitik.”

Hur går resonemanget här? Regeringen stänger ner nästan hela Sverige pga en influensa som skördat ca 6000 personer ett år. En influensa som är över snart.

Men cigaretter som skördar motsvarande 66% av antalet döda i Covid VARJE ÅR, tillåts?

Om Regeringen agerade konsekvent skulle all cigarettförsäljning helt enkelt förbjudas.

Covid som påstås ha skördat totalt 76 människoliv bland folk under 50 år. Hur kan det anses rimligt att stänga ner all verksamhet för folk som är under 50?

Vore det inte bättre att begränsa tillgängligheten för de som är 70+? Visa leg som på bolaget om du vill kliva på en överbefolkad buss, eller gå på bolaget eller apoteket.

Kanske kräva hemkörning för apotek, systembolag och mathem för de som är 70+.

Varför stänga ner allt annat? På vilket sätt smittar Covid en utomhuspublik som hejjar på en fotbollsmatch?

De fortsatta restriktionerna förgör Sveriges ekonomi. Slår företag och branscher i spillror. Skapar arbetslöshet. Och följderna av det kommer skapa mycket mer misär och lidande än Covid nånsin kunnat göra.

Den fortsatta nedstängningen av samhället kommer skörda mångfaldigt fler offer än Corona.

I skörden av den påstådda pandemin kommer huspriser falla, konkurserna mångfaldigas, arbetslösheten öka, andelen fattiga och ekonomiskt utslagna accelerera. Vidare kommer antalet självmord öka likväl som andelen som lider av depression. Vidare kommer våra redan hårt belastade sociala skyddsnät att belastas ytterligare, vilket de inte är dimensionerade för.

Detta samtidigt som det totala antalet påstått döda i Covid 19 under 50 år är 76 personer, alltså 1,2% av de avlidna. Läs det igen – sjuttiosex personer!

För att ge lite perspektiv: Det dör ca 250-300 personer i trafiken varje år och ca 22 000 i cancer. Men vi har inte förbjudit vare sig trafik eller rökning.

Det låga antalet döda under 50 torde räcka som grund för att låta merparten av all samhällsfunktion och alla näringar fortgå som vanligt.

Istället bör särskild försiktighet iakttas för de som är 50+ med underliggande sjukdomar och fri tillgång till ansiktsmask och annan skyddsutrustning för alla som är 70+ och som vill använda sig av dessa.

Vilka har avlidit av Covid 19?

Enligt Folkhälsomyndigheten är det totalt antalet avlidna 6164 personer i åldrarna:

20-29, Elva personer
30-39, Arton personer
40-49, Fyrtiosju personer

Dvs totalt 76 personer upp till 49 år. Vilket motsvarar 1,2% av de avlidna.

50-59, 168 personer
60-69, 422 personer

Dvs totalt 590 personer mellan 50-69 år. Vilket motsvarar 9,6% av de avlidna.

70-79 år, 1303 personer
80-80 år, 2564 personer
90+, 1629 personer

Dvs totalt 5 496 personer 70+

Med andra ord är andelen döda under 70. Vilket motsvarar 89,2 % av de avlidna.
Den övre åldersgruppen motsvarar dessutom medellivslängden i Sverige.

I Sverige dör ca 90 000 personer varje år. Det motsvarar 7500 personer per månad.
Varje år dör 250-300 personer i trafiken. Ändå är inte bilar och sparkcyklar förbjudna.
Varje år dör ca 22 000 personer i cancer. Ändå är exempelvis inte rökning förbjudet.

Covidrestriktionerna för personer under 70 år måste upphöra.
För de som är 70+ bör extra försiktighet iakttas och munskydd och annan skyddsutrustning erbjudas kostnadsfritt.

Bort med alla restriktioner

Influensan kommer skölja igenom hela befolkningen, det är oundvikligt.

De enda som ej riskerar smitta är de som väljer att isolera sig permanent tills dess att influensan sköljt igenom befolkningen. Det kan ta flera år.

De enda som rent statistiskt är i behov av isolering (för att undvika risk för dödsfall orsakad av Covid 19) är i åldern 80+.

Detta då statistiken visar att snittåldern för de som dör av Covid 19 ligger på 81 år. Och även dessa individer väljer ofta att ignorera isoleringen.

De väljer livet, må det bära eller brista.

Jag hade också ignorerat isolering om jag var 80+ med ett händelserikt liv i bagaget.

Samhällskostnaden av att stänga ner, begränsa resande, flyg och hotellnäringen, stänga kulturlivet, stänga sportarrangemangen, stänga turistnäringen, begränsa krognäringen, stänga upplevelseindustrin, jobba hemifrån, inte träffa familjemedlemmar etc är alldeles för hög.

Det är orimligt att samhället tvingas agera så. Har politikerna ens rätt att begränsa oss så?

Hela befolkningen drabbas mycket hårdare av denna omfattande isolering och starka begränsningar i diverse branscher.

Samhällsutvecklingen bromsas in (utom för ett fåtal branscher som accelererar och blomstrar). Många företag, näringar och hela branscher dör. Massarbetslöshet och depression är att vänta.

De ekonomiska effekterna blir ohanterbara.

De psykologiska effekterna blir också ohanterbara. Inte bara på grund av ekonomisk instabilitet, men också på grund av att stora delar av befolkningen mår psykiskt dåligt av att inte kunna uppleva kultur, möten, resor.

Samhällskostnaden blir ohanterbar.

Det sker ett enormt maktskifte där ännu större delar av befolkningen tvingas bli beroende av sociala skyddssystem som redan är hårt överbelastade.

Det kommer inte att hålla. Det är knappt att det höll redan innan.

Tragiskt att så få med politisk makt inte inser detta och inte agerar för samhällets bästa.

Den enklaste och bästa lösningen hade (enligt min mening) varit att öppna hela samhället till 100% igen.

Bort med alla restriktioner och full och fri skyddsmask med tillbehör och all nödvändig saneringsutrustning till alla som är 70+ och som vill ha.

Godmorgon förresten.

Varje år dör ca 90.000 människor i Sverige, alltså ca 7500 döda per månad

Av de 919 personer som påstås ha dött av Corona (per den 13:e april) är 88% över 70. Medianåldern för döda i Corona i Finland är 81 år, även i Italien, det lär vara ungefär samma i Sverige.

Det vill säga att snittåldern för döda i Corona är ungefär samma som medellivslängden som i Sverige är 81 år för män och 85 år för kvinnor.

Med det sagt är det ca 110 personer som är under 70 som påstås ha dött av Corona av de 7500 som dör ändå en normal månad.  Sannolikheten att du dött i Corona om du är under sjuttio år ligger under 0,02 promille baserat på de som dött hittills.

200130165125-corona-virus-cdc-image-exlarge-tease

Min alldeles egna icke-vetenskapliga slutsats är att risken att dö i Corona, för den som är under 70, är på en acceptabel nivå. Det är farligt att gå över gatan också…

Därför bör det räcka med ordentligt skydd av de som är 70 plus och självklart all vårdpersonal samt ett utökat antal intensivvårdsplatser. Övriga befolkningen bör iaktta normal försiktighet men samhället måste rulla på: återgå till business as usual.

Samhällskostnaden och det omfattande lidande som orsakas av tusentals konkurser,
massarbetslöshet och utbredd fattigdom är mycket mycket värre. Förstatligande av bolag och verksamheter får också långtgående negativa effekter för Sveriges befolkning.

/ Red

PS.

I eftermatematiken av allt detta bör Löfven och Tegnell hållas ytterst ansvariga dels för att:
1. ha släppt in viruset helt okontrollerat i landet
2. för att ej ha skyddat äldreboendena bättre och
3. för att ej ha säkerställt att Sverige har ordentlig beredskap (likt Finland) att hantera en pandemi.

I övrigt verkar Tegnells strategi varit den bäst möjliga för ekonomin, samhället och medborgarna.

 

 

Länkar:

Medellivslängd Sverige, män 81, kvinnor 85
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/medellivslangd-i-sverige/

Medelålder döda Corona i Finland, 81 år
https://www.hbl.fi/artikel/nya-siffror-2-769-coronafall-i-finland-nastan-70-procent-av-de-doda-ar-man/

Medelålder döda Corona i Italien, 81 år
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/sjuka-aldre-man-det-ar-de-som-dor-av-coronaviruset

 

Skydd av äldre och vårdpersonal räcker

Bekräftat av många kvalificerade epidemiloger: bara skydd av äldre som verkar behövas samt naturligtvis vårdpersonal.

Andelen som drabbas hårt av Corona verkar ligga under 0,2 promille. Baserat på 15 tusen dödsoffer ur Italiens befolkning om 60 miljoner. Skulle vi drabbas lika hårt som Italien så får vi ca 2300 dödsoffer.

Det dör ca 90.000 människor per år i Sverige, alltså ca 7500 per månad av andra orsaker.

Ett normalt år dör ca 3000 personer i lunginflammation orsakad av influensa i Sverige.

Corona är inte värt att stänga ner företag och branscher. Corona är inte värt tusentals arbetslösa och konkurser. 

Massarbetslöshet är ett mycket allvarligare problem med mycket mer förödande konsekvenser för många många fler.

Vi kan redan konstatera att stora delar av den svenska befolkningen exponerats för viruset och dödsantalet är trots det relativt lågt.

Av de som dör är 88% över 70 år, således är det dessa som bör skyddas extra, samt vårdpersonal som utsätts för intensiv exponering av viruset.

Förövrigt bör samhället rulla på som vanligt, med ett två små tillägg: tvätta händerna, håll avstånd, blir du sjuk så tryck i dig vitaminer och vila dig frisk.

The show must go on.

Läs artikeln, även om den är på engelska:

https://off-guardian.org/2020/03/28/10-more-experts-criticising-the-coronavirus-panic/

In speculation 5G could be used as a drum to orchestrate a global army to reduce global population.

Europe is already well prepared for such manoeuvre by the continous installation of hundreds of thousands asylum seekers, many of them already showing aggressive behaviour towards local populations. This being proven by the heavy increase of rape, assault and robbery across Europe. They could probably be commanded through 5G to activate the global population reduction program.

Actually I might have noticed an early test of the technology the 31:st of May 2003 when a 50 year old man rammed several people with a car through the Old Town in Stockholm. The perpetrator said he was commanded by an inner voice and a vision from God, that commanded him to do the deed.

I myself was at a bachelors event the same morning and shared that same vision around 9 o´clock in the morning. I remember the vision clearly as it was a strange and horrifying moment when the vision crossed my mind.

In my mind I clearly saw a car ramming people in the narrow streets of the Old Town at the same time as I was sharing happy moments with my friends just a few hundred meters away at the top of Katarinavägen. I shrugged the vision off and remember that I stopped for a moment and wondered where that vision came from and then continued the celebration with my friends.

The day after me and my bachelor friends where in Oslo and one friend mentioned what had happened the previous day around noon in the Old Town, just hours after I had received and shared the vision of that event. Would I have been a religious man perhaps I would also have thought it to be a command from God.

Nevertheless, 5G is communicating partly in the same high frequency as our brains. It could theoretically be used to overwrite our brains own communication and implement or broadcast a vision directly into our minds. Several companies are developing and testing computer to brain interfaces and a few of them have communicated successful tests of the technology.

A vision directly broadcasted into our minds could by some people be interpreted as a command from God. Hence, if 5G is to be commanded by an organization with the intent to reduce the global population, it could be used to launch a global trojan horse and reduce the global population severely.

 

Links on global population reduction:

 

Folkhälsomyndigheten ignorerar smittspridning på bussar och tåg

Med respekt för Folkhälsomyndighetens djupa kompetens noteras begränsning till bordsservering på krogen men ingen åtgärd kring lokaltrafikresenärer som står som packade sillar på bussar och tunnelbanevagnar.
 
Det måste betyda att alla som åker buss är 100% symptomfria enligt Löfvens direktiv, medans Folkhälsomyndigheten utgår från att det slarvas på krogen, därav direktivet.
8254013-650x
– Eller vad säger ni gott folk?