50-60 Miljoner per km cykelbana

Enligt Aftonbladet får Stockholmarna en chocknota på 50-60 miljoner per kilometer cykelbana. Inom de närmsta fem åren är det planerat att 150 kilometer cykelbana ska byggas. Vilket således motsvarar en kostnad om ca 7,5 miljarder, eller 7 500 miljoner på ren svenska.

I innerstaden är kostnaden högre och uppskattas till 100 miljoner per km.

Hela denna kostnad för Daniel Helldéns cykelbanor är onödig, ett ofattbart resursslöseri då de cykelbanor som funnits i Stockholm de senaste 15 åren varit fullt dugliga och inte använts fullt ut.

Den enorma investeringen om 7 500 miljoner hade kunnat investeras inom exempelvis vård och skola som är svårt eftersatta i hela Stockholm. Eller varför inte skapa en dräglig miljö för våra tusentals hemlösa pensionärer.

Politikerna i stadshuset anser således att cykelbanor är viktigare än individernas välfärd, barnens utbildning, vårdköerna och våra hemlösa pensionärer som ligger och fryser ihjäl under hårda kalla vintrar.

Enkom mot bakgrund av ovan grovt felaktigt genomförda prioritering bör hela politikerkåren i Stockholms stadshus avsättas med omedelbar verkan.

 

Länkar:

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/K3k2eX/chocknota-for-stockholms-cykelbanor

Stockholms cykelbanor nästan tio gånger dyrare än planerat

 

Öppet brev till Greta om Stockholmstrafiken

Hej Greta,

Kan man beställa en utskällning? Trafikborgarrådet, tillika Miljöpartisten Daniel Helldén tvingar Stockholmsbilisterna till ca 180 miljoner timmar tomgångskörning per år.

I Stockholm har trafikborgarrådet Daniel Helldén vidtagit omfattande ombyggnad av staden som dramatiskt försvårat framkomligheten för stockholmsbilisten. Dels har en stor del av tidigare huvudleder helt stängts av och andra halverats. Även antalet parkeringsplatser har decimerats.

Detta drabbar Stockholms ca 400 000 bilister varje dag. När det gäller mig själv har jag lagt till en extra tidsmarginal om ca 60 minuter inför avresa till city: 40 minuter i krypköer och märkliga omvägar och ca 20 minuter (enligt Easy Park) för att hitta en parkeringsplats.

På väg ut från city tar det ca 40 minuter från Sveavägen till Globen, det ska ta 10.

Så totalt 90 minuter extra körtid per bil, varje dag, varav merparten av denna extra körtid är tomgångskörning i näst intill stillastående köer.

Tomgångskörning strider mot lagen.
I Stockholms stad får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Trafikborgarrådet Daniel Helldén har alltså försatt Stockholms ca 400.000 bilister om dagen i en situation som tvingar dem alla att bryta mot lagen om tomgångskörning. Detta då köerna inte förmedlar något alternativ än att köra på tomgång.

Miljökostnaden för miljöpartisten Daniel Helldéns åtgärder är hög.
400 000 bilar med ca 90 minuters extra körtid varje dag ca 300 dagar (om vi räknar bort lite pga semestrar) genererar en onödig tomgångskörning om ca 180 000 000 timmar per år. Alltså 180 miljoner timmar!

  • Tomgångskörning är farligt för lungor och hjärta
  • Tomgångskörning bidrar till ökad miljöförstöring i form av utsläpp av giftiga gaser.
  • I Stockholms stad får motorn gå på tomgång i högst en minut. Daniel Helldén tvingar således ca 400 000 bilister om dagen till att begå lagbrott.

 

Så åter till min fråga till dig Greta.
Vad anser du om Daniel Helldéns åtgärder och dess effekter på miljön?

– Är det värt att skälla ut honom?

Do you dare?

 

Stockholm den 2 oktober 2019
Ivan Daza, stockholmsbilist

 

qef

Länkar till källor:

 

 

Kommunkrisen: en konsekvens av att Socialdemokraterna ger bort välfärden

Man kan konstatera att Socialdemokraterna beslutat att ge bort välfärdssamhället till massa folk som inte på något vis bidragit till att bygga upp det och genom denna givmildhet frånta svenska pensionärer den trygghet de blivit lovade hela sina liv.

Antalet fattigpensionärer och hemlösa pensionärer ökar dramatiskt.

231 500 ”fattigpensionärer” – och snart kan de bli ännu fler

Om Sverige haft råd att ge bort välfärd i denna omfattning, så hade det vart fantastiskt. Men Sverige har inte råd. Det är de som byggt upp välfärdssamhället som betalar, även våra barn då skolor och äldreboenden måste ta till drastiska besparingsåtgärder och varsla personal eller helt enkelt stänga.

Regeringen rånar den egna befolkningen i en ofantlig nästan ofattbar omfattning och oppositionspartierna tittar på.

Oaktat den dramatiska ökande otryggheten på grund av eskalerande våldtäkter, rån mot barn och dödsskjutningar visar regeringen att de inte heller klarat säkra välfärden ur ett ekonomiskt perspektiv.

Sverige kommer gå till historien som världens främsta välfärdsland som gav bort allt och jagade bort sin egna befolkning.

Rekordmånga svenskar flyttar utomlands

 

Slutsats: Regeringen bör avsättas genom misstroendevotum och en handlingskraftig krisregering bör upprättas som omedelbart adresserar de värsta bristerna och vidtar kraftfulla och omedelbara åtgärder.

Åtgärdsplan för att få bukt med kriminaliteten i Sverige.

⁃ Alla som tidigare dömts för våld/sexbrott ska beläggas med fotboja med ljudupptagning på livstid. Samt utegångsförbud efter kl 22. Om de kopplas till ett brott/brottsplats får de livstid förutsatt de inte ingriper och förhindrar brottet.

⁃ Överfallsvåldtäkt/gruppvåldtäkt, följs av obligatorisk kastrering, samt 10 år fysiskt straffarbete. Efter avtjänat straff, utvisning för de som fötts utomlands. Samt evig fotboja.

⁃ Alla IS återvändare, livstid, inga undantag.

⁃ Fängelser ska bli billiga, dels väldigt enkel kost, dels väldigt sparsmakat med aktiviteter. Utom de fysiska, som sannolikt blir med hacka i gruva, samt böcker om moral, etik och värderingar med prov och om man inte får rätt på proven, mer straffarbete. Kompletteras med studier i böcker för att klara utbildning motsvarande grundskola och yrkesutbildning. Ingen släpps ut förrän avlagda prov är godkända och individen har ett jobb.

⁃ Alla typer av rån utförda av ”barn” leder till förlorad vårdnad för vårdnadshavare, samt 100.000-500.000 kr straffavgift som vårdnadshavare blir betalningsskyldig för till offren. Samt 15-24 månaders militärtjänst (utan vapen) och internat för barnen.

⁃ Ingripande mot rån, våldsbrott, sexualbrott leder till medalj och ersättning om minst en månadslön från polisen.

⁃ Offentliggörande av efterlysta och rejäla ersättningar till dem som fångar efterlysta.

⁃ Anhöriga till offer vid terrorbrott får rejäl ersätting från staten om 5-10 miljoner beroende på ålder av de förlorade och om de har barn eller ej. Staten blir betalningsskyldig för underlåtenhet att tillförsäkra allmänheten trygghet och säkerhet enligt polislagen.

⁃ Omfattande patrullerande bevakning dygnet runt av de som gör militärtjänst i alla utsatta områden runt om i landet.

⁃ Hedersbrott leder till omedelbar förlorad vårdnad och utvisning av vårdnadshavare.

… till att börja med. Räcker inte dessa åtgärder för att få bukt med kriminliteten och göra Sverige tryggt och säkert, så tillkommer åtgärder.

/ Ivan Daza, medborgare

Kommentar till Löfvens valfilm

(Kommentaren har fått över 600 gilla och över 150 delningar på sociala medier)

Med högerextremism avser Löfven en röst på KD eller M:

⁃ Kristdemokraternas, Ebba Busch Thor och

⁃ Moderaterna, Ulf Kristersson

Alltså partier som vill sätta ner foten mot hedersvåld, våldtäkter och rån. Sånt som Löfven lovat, men inte hållit.

Löfven har lovat: ”Det ska vara tryggt att leva i Sverige”.

Men under regeringen Löfven eskalerar överfallsvåldtäkterna, rån mot barn och gängkriminaliteten. No go zoonerna blir fler, men det ska hållas hemligt vilka dom är.

Svenska barn, flickor, pojkar, kvinnor, män och äldre pensionärer i rullator rånas, våldtas och misshandlas i högre utsträckning än någonsin.

Den som försvarar sig riskerar stränga straff. Vi ska helst bara tacka och ta emot.

Över 250 barn har rånats hittills i år och mörkertalet är stort, då de 10-åriga offren ofta hotas till tystnad.

Vad gör Löfven åt det?

⁃ Inget. Han har inte ens tagit upp problemet.

Skatterna höjs och tusentals pensionärer som betalat skatt hela sina liv tvingas till ett liv på gatan. Åter hundra tusentals pensionärer som tvingas till ett liv i elände under fattigdomsgränsen.

⁃ Är det socialism?

Svar: Ja, enligt Löfven.

Utöver det ska pensionsåldern höjas, aldrig ska svensken få vila.

Moskéer byggs för fullt och böneutropen skanderar hur islam tagit över stad efter stad…

Hemvändande terrorister som skärt huvet av folk, eldat upp folk, våldtagit – dom försörjs av svenska skattemedel och vandrar fritt på gatorna.

Detta trots att Löfven lovat att ”syrienåtervändarna” ska sitta bakom lås och bom.

Bara veckor senare ges kommunerna direktiv om hur mottagande av hemvändande terrorister ska ske. Helt i strid med alla Löfvenska löften.

Löfven är ansvarig.

Kronan faller och utvandringen från Sverige har aldrig varit större. De som lämnat för ett liv i Portugal bortom den svenska otryggheten ska beläggas med straffskatt. Det är enligt Löfven ”bara rättvist”.

Jägare och sportskyttar som varit laglydiga hela sina liv ska beläggas med diverse försvårande hinder för att kunna fortsätta jaga och skjuta – detta för att Löfven inte fått bukt med gängskjutningarna i Malmö och 61 no-go-zooner.

Det är Löfvensk logik.

Stora delar av befolkningen planerar för landsflykt och aldrig har utflyttningen från Sverige varit så stor som nu.

Det är Löfvens politik som är det främsta skälet.

Ni som avser rösta på Löfven:

⁃ Ta bort skygglapparna!

⁃ Sluta följa bara nyheter i ur de största riksmedierna. De har cencurerat bort det mesta eländet.

⁃ Öppna era ögon och se.

Snälla.

Apropå de eskalerande rånen mot barn och äldre

I Bolivias högland bränner man rånare och våldtäktsmän levande, alternativt hänger dom i telefonstolpar, mest på lördagar. Kanske lite drastiskt, men definitivt avskräckande.

De straffskalor som tillämpas i Sverige är tyvärr helt ineffektiva och har ingen som helst avskräckande effekt.

Bara i år har över 250 rån mot barn anmälts i Stockholmsområdet.

Varje enskilt fall är en tragedi med efterföljande trauman och ofta fysiska skador. Innan årets slut beräknas över 800 fall ha polisanmälts.

Mörkertalet antas dessutom vara stort, då offren ofta fotograferas och hotas så de avstår att göra polisanmälan.

Förövarna är ofta redan kända hos Polis, även lokalt i de områden de härjar. Genom hot och löften om repressalier säkerställs tystnad.

Det är vår regerings uppdrag att se till att polis kan efterleva polislagen om att säkerställa och tillhandahålla allmänheten säkerhet, trygghet och allmän ordning.

Något de misslyckas med totalt – således bör Stefan Löfven avsättas genom misstroendevotum.

En ny regering som säkerställer skarpa straffskalor och utvisningar behövs.

Sverige behöver uppgradera metodiken för brottsbekämpning. Det behöver effektiviseras och möta den råhet och brutalitet som råder – med motsvarande avskräckande straffskalor.

Det finns inte utrymme att ytterligare nonchalera medborgarnas säkerhet och trygghet – drastiska åtgärder måste tillämpas.

Ytterst är Stefan Löfven skyldig till våldtäkten mot flickan i Huddinge

21 åringen som på sannolika skäl är misstänkt för våldtäkt mot barn i Huddinge har redan tidigare dömts för grov misshandel:

”En gravid kvinna hade blivit slagen i huvudet med ett metallrör av en för henne okänd man. Kvinnan hade åkt hiss tillsammans med mannen som plötsligt angripit henne med metallröret. Hon fick frakturer i huvudet och ansiktet.”

Han har även dömts för att ha stått utanför en skola och onanerat.

Hade Sverige ett fungerande rättssystem så hade 21 åringen inte varit på fri fot. Stefan Löfven har haft 5 år på sig att skärpa straffen. I Polislagen finns dessutom redan stöd för att hålla honom inlåst:

”Polisens uppgifter

2 §   Till Polismyndighetens uppgifter hör att
   1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten,”

Regeringen Löfven har inte säkerställt att Polislagen efterlevs.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att lagar och domar skärps.

Regeringen Löfven har inte säkerställt att domare som dömer i strid med polislagen avsätts.

Regeringen Löfven är således ytterst ansvarig för de eskalerande våldtäkterna och rånen mot barn i Sverige!

Bara under första kvartalet 2019 har 257 anmälningar för rån mot barn gjorts. Mörkertalet är dessutom stort då många hotas att ej göra anmälningar. Sverige har blivit ett land där barn rånas och våldtas varje dag!

Situationen Stefan Löfven försatt Sverige i är fullkomligt oacceptabel. Han måste entledigas från sitt uppdrag och möjligtvis även landsförvisas som den landsförrädare han är. 

Ett första steg är att Stefan Löfven avsätts genom misstroendevotum.

Vi behöver en regering som säkerställer våra barns trygghet.

Vi behöver en regering som säkerställer att barn kan leka utomhus och gå till skolan själva utan att vara oroliga för rån eller våldtäkt!

Rättvisa och trygghet måste säkerställas!

Ivan Daza, medborgare

 

 

Länkar:

Aftonbladet om våldtäkten:https://www.aftonbladet.se/a/na9onn?fbclid=IwAR3cNu265ahCq4xkZAD_WM-xSGvAdY_nm6EVqKbIa-B8U8MOmVYyOOSjPgU

Polislagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/polislag-1984387_sfs-1984-387

Misstroendevotum: https://sv.wikipedia.org/wiki/Misstroendef%C3%B6rklaring

Rånen mot våra barn: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/anmalningar-om-ran-mot-barn-okar-kraftigt

https://blattarsomfattar.wordpress.com/2019/04/30/ytterst-ar-stefan-lofven-skyldig-till-valdtakten-mot-flickan-i-huddinge/